466 - Д-12/7.2 Медицина катастроф (38.03.01)
466 - Д-12/7.2 Медицина катастроф (38.03.01)

Дата начала:
01.09.2017
Дата окончания:
01.02.2018
Тип:
Очный